Електронний архів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН УКРАЇНИ

Інститут проблем матеріалознавства – провідний центр науково-технічних розробок в галузі теоретичних основ створення нових матеріалів, технології їх одержання та виготовлення виробів з них із спеціальними властивостями для задоволення потреб ядерної енергетики, електроніки, авіабудування, загального хімічного, транспортного і сільськогосподарського машинобудування, прямого перетворення енергії в електричну, квантової електроніки, приладобудування, автоматики та інших областей техніки.

Розділи архіву

Виберіть розділ для перегляду його колекцій.

Пошук

Пошук

Перегляд

Мій обліковий запис

RSS Стрічки