Електронний архів Інституту проблем матеріалознавства
ім. І.М. Францевича НАН УКРАЇНИ

Звіт про науково-дослідну роботу: „ Розвиток наукових основ високотемпературної капілярності з можливим застосуванням обчислення з перших принципів адгезії та ступеню змочування, експериментальне дослідження адгезійної взаємодії оксидів металів IVа групи періодичної системи (SiO2, GeO2, SnO2) на межі з металами та вивчення електрофізичних властивостей контакту”

Репозиторій DSpace/Manakin

Показати простий запис статті

dc.contributor.author Керівник роботи: Найдіч Юрій Володимирович д.т.н., академік НАНУ, (Email:naidich@ipms.kiev.ua)
dc.date.accessioned 2018-04-11T05:13:53Z
dc.date.available 2018-04-11T05:13:53Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.govdoc 0114U002427
dc.identifier.uri http://library.ipms.kiev.ua/handle/123/312
dc.description СКОРОЧЕНИЙ ЗМІСТ ВИСНОВКІВ РЕЦЕНЗЕНТІВ. Виконано значний обсяг експериментальних досліджень та отримано комплекс нових даних, що стосуються контактної взаємодії та процесів змочування в різних газових середовищах металевими розплавами керамічних матеріалів на основі оксидів металів IVа групи періодичної системи, зокрема SnO2. Результати роботи сприяють розвитку фізико-хімічних основ процесів змочування та адгезійних явищ і мають широкий вихід у практику матеріалознавства, зокрема, у технологіях паяння, створення нових композитів; робота актуальна, виконана на високому рівні та заслуговує позитивної оцінки. ПРОПОЗИЦІЇ ПРО ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ. 1) Більш детальне вивчення впливу пропускання електричного струму через міжфазну границю на адгезійні властивості контакту металічних розплавів з керамічними матеріалами з метою керування капілярними процесами; 2) Розширення досліджень щодо визначення адгезії та змочування плівок діоксиду олова, нанесених на поверхню твердих тіл (оксидів та інш.) металічними розплавами; 3) Більш інтенсивне впровадження метал-кисневої технології у практику паяння керамічних матеріалів з іонно-ковалентним типом зв’язку. uk_UA
dc.description.abstract ОБ’ЄКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ – керамічні матеріали на основі оксидів металів IVа групи періодичної системи та тверді розчини на їх основі (SnO2, SnO2–1Fe2O3, SnO2–0,5CuO, а також SiO2 як об’єкт для порівняння). МЕТА РОБОТИ – подальший розвиток фізико-хімічних основ високотемпературної капілярності металічних розплавів, які знаходяться в контакті з новими групами оксидних матеріалів, та розробка методів керування адгезійними процесами. Проведене комплексне дослідження міжфазної взаємодії, ад гезії та змочування розплавленими металами діоксиду олова. Встановлені особливості процесів змочування металевими розплавами (чистими металами та деякими сплавами) для підкладок SnO2 в різних газових середовищах: у вакуумі, гелії, повітрі, чистому кисні та вуглекислому газі. Отримано концентраційні, часові та температурні залежності крайових кутів змочування для низки металевих розплавів на SnO2. Для покращення змочування використовувалися сполуки з високою спорідненість до електрону (зокрема, кисень) як альтернативний метод легування металічних розплавів. Вивчений вплив парціального тиску кисню на змочування SnO2–кераміки. Досліджено вплив електричного струму на змочування у повітрі кераміки на основі SnO2 (а також ZrO2–кераміки у вакуумі) розплавами Ag, Ag–Cu. Проаналізована залежність адгезійних процесів від сили струму та часу витримки. Проведені експерименти по змочуванню в CO2 підкладок із сталі, нікелю та SnO2 припоєм ПСР-72, Ag та Cu. На основі теорії функціонала густини (DFT) проведено розрахунки структури кристалічної решітки SnO2, а також електронної структури в об’ємі кристалу. Розраховано рівні енергії основного стану одноелектронних орбіталей (Кона-Шема), атомні сили, напруження, а також структурна оптимізація та розрахунок зонної структури і густини електронних станів (DOS). КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗМОЧУВАННЯ, АДГЕЗІЯ, КІНЕТИКА, МЕТАЛІЧНИЙ РОЗПЛАВ, ОКСИДИ. uk_UA
dc.language.iso uk uk_UA
dc.publisher ІПМ НАНУ uk_UA
dc.relation.ispartofseries протокол N;тема III-3-14
dc.subject ЗМОЧУВАННЯ uk_UA
dc.subject АДГЕЗІЯ uk_UA
dc.subject КІНЕТИКА uk_UA
dc.subject МЕТАЛІЧНИЙ РОЗПЛАВ uk_UA
dc.subject ОКСИДИ uk_UA
dc.title Звіт про науково-дослідну роботу: „ Розвиток наукових основ високотемпературної капілярності з можливим застосуванням обчислення з перших принципів адгезії та ступеню змочування, експериментальне дослідження адгезійної взаємодії оксидів металів IVа групи періодичної системи (SiO2, GeO2, SnO2) на межі з металами та вивчення електрофізичних властивостей контакту” uk_UA
dc.type Technical Report uk_UA


Файли у цій статті

Ця стаття з'являється у наступних колекціях

Показати простий запис статті

Пошук


Розширений пошук

Перегляд

Мій обліковий запис